yuva

 

 

 


                                

FOTOĞRAF DA BİR RESİMDİR!...

Günümüzde birçok şey olumlu veya olumsuz değişiyor. Olumsuz değişimlerin en önemlilerinden biri de dil üzerinde yapılan tahrifatlardır.
Dil üzerinde yapılmakta olan tahrifatlar, yaklaşık altmış senedir devam ediyor. Bu nedenle, Bizler 50 sene önce yazılan kitaplarımızı okuyamaz hale geldik. Ama, Japonya bin sene önceki kitaplarını okuyabiliyor ve de temel kültürüne sahip çıkıyor.

Ne yazık ki ülkemizde geçmişimizin giderek yok edilmesi, gençliğimizi yerel kültürden uzaklaştırıp, yabancılaştırıyor. Genç ve yaşlı kesim arasındaki değişimlerin, özellikle temel kültür yapımız üzerinden uygulanması, toplumumuzun dejenere olmasına yol açıyor.

FOTOĞRAFA RESİM DENİR Mİ ?
Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından olan Ara Güler’in ''fotoğrafa'' ''resim'' demesi tesadüfü değil, bilinçli bir davranış biçimi olduğunu kabul etmek zorundayız. Son zamanlarda ''Fotoğrafa resim denmez'' lafları internet ortamında sıkça konuşuluyor. Bazıları, entelektüellik bir hava içinde bu tartışmaya katılıyor. Bazıları ise maksatlı; kimi de oltaya takılarak devam ediyor.
Peki, resim nedir, fotoğraf nedir? Bunları araştırmak çok da zor değil... Günümüzde doğru bilgilere ulaşmak çok kolay. Önce bu işin önemli bir temel kaynağı olan Türk Dil Kurumunun sözlüğüne bakıyoruz.

TÜRK DİL KURUMU SÖZLÜĞÜNDE RESİM İÇİN SÖYLENENLER
RESİM: TDK. Sözlüğünde  (üçüncü sırada) resmin karşılığını Fotoğraf olarak tanımlanıyor. Ve de bir örnek veriyor; ''Güzel İnebolu kızı duvara yapıştırılan Gazi’nin resmine uzun uzun baktı'' -A.Gündüz. (Duvardaki resim, fotoğraftır.)
TDK. ''resim Çekmek'' deyiminin karşılığında da, ''Fotoğraf makinesiyle bir şeyin biçimini kağıda geçirmek.'' Demektedir.
 (Aslında, TDK. nın  ''resim çekmek'' deyiminin karşılığını, ''Fotoğraf çekmek'' olarak düzeltmesi gerekir. Çünkü ''biçim'' kelimesi ifade edilmek istenen anlamı karşılamaktan uzak kalıyor. ''Kâğıda geçirmek'' sözü de eksik kalıyor. Çünkü teknoloji gelişmiştir. Görüntü önce makine üzerindeki hafıza kartına kaydediliyor. Fotoğrafı çeken isterse kağıda bastırmaz.)

İNGİLİCE CÜMLELERDE DE RESİM FOTOĞRAF OLARAK KULLANILMIŞ :
İngilizcede ''Resim Çekmek''  deyimin karşılığı: Take a Picture...   Türkçe karşılığı ise, ''Fotoğraf çekmek.'' Oysa İngilizcede ''Picture'' kelimesinin karşılığı resim olarak geçiyor.
''Turkey In Pictures'' İngilizce bu sözlüğün anlamı:  ''Resimlerle Türkiye'' anlamındadır. Yani, Türkiye’nin her tarafında çekilmiş fotoğraflar kastediliyor.

Raptor Pictures                : Yırtıcı kuş resimleri.
Funny tall man Picture    : Komik uzun boylu adam resmi.
Human Pictures               : İnsan resimleri.
Profil pictures                  : Profil resimleri. (Facebook’da kullanılmaktadır.)

 

Yukarıda bahsedilen resim ve resimler kelimesi, fotoğraf ve fotoğraflar anlamında kullanılmıştır. Bu konuda her fotoğrafın bir resim olduğu konusunda binlerce örnek vermek mümkün.
Buradaki temel kaynaklardan da anlaşıldığı kadarıyla her resim fotoğraf değildir, ama her fotoğraf bir resimdir.Resim, Arapçadan dilimize geçmiş; Fotoğraf ise Fransızcadan dilimize geçmiştir. Her ikisi de Türkçe kelime olarak günümüzde kullanılmaktadır.

Sözlükleri bir tarafa bırakalım, resim kelimesinin anlam karşılığı bile senelerdir insanımız tarafından kullanılmaktadır. ''Bana bir resmini gönder'' sözü senelerdir kullanılıyor. Daha canlı bir örnek vereyim. Yatılı okulda okurken arkadaşlarımıza resimlerimizi hatıra olsun diye veriyorduk. 1963'lerde resimlerimizin Arkasına yazdığımız yazı ise edebiyat tarihimizde yerini almıştır: ''Dünya bir gemidir yoktur dümeni, resmime baktıkça hatırla beni.''

''Fotoğrafıma baktıkça hatırla beni'' sözü kullanılmamıştır. Öyle söylense bile bir hata sayılmaz!... ''Resim'' kelimesi ''fotoğraf'' anlamında geçmişten günümüze kadar kullanılmıştır, bundan sonra da kullanılacaktır. Basılmış Türkçe sözlükler, fotoğrafın resim olduğunu kabul ediyor. Toplum kültüründe de resmin karşılığının fotoğraf olduğu gerçeğini gördüğümüz halde, neden fotoğrafa resim diyenleri aşağılamaya çalışıyoruz? İnsanlar başkalarını eleştirmeden önce kendi yetersiz bilgilerini gözden geçirmelidir.
Siz fotoğraf makinesiyle çekilmiş görüntülere fotoğraf da diyebilirsiniz resim de diyebilirsiniz. Sonuçta resim, görüntüler için genel manada kullanılır. Resim, dünyadaki nesnelerin herhangi bir düzleme görüntüsünün kayıt edilme işlemidir. Bu yüzden fotoğrafta bir resimdir.

 

İNTERNETTE YAPILAN YORUMLARDAN BİR KAÇI:

1.yorum

"...çünkü sözlükler kelimelerin doğru anlamlarını değil, gerçek hayatta kullanılan anlamlarını vermek durumundadır... " gibi bir söz var, dikkatinizi çekmek isterim. Sözlükte bahsi geçen kullanımın da günlük konuşma dili dahilinde olduğunu kabul edersek bahsi geçen durumda fotoğraf yerine resim demek bir dil hatası sayılmamalı diye düşünüyorum hala.
Resim sözcüğünü yalnız terim anlamı taşıyan bir durumda fotoğraf sözcüğünün yerine kullanmanın yanlış olacağı görüşündeyim.

     BİR BAŞKA YORUM:
Evet, fotoğraf sanatına saygı duymak gerekir, bence de her sanat dalı için olması gerektiği gibi, ancak terim anlamı içermediği müddetçe resim sözcüğünü fotoğraf sözcüğünün yerine kullanmak bir dil yanlışıdır diyemeyiz.
ayrıca herhangi bir fotoğraf sitesinin bir dil meselesi üzerinde temel almak ne kadar doğru olduğu da tartışılır bir durumdur. Tabii ki yazar arkadaşımızın düşüncesini dayandırması açısından normaldir bu metni bize sunması ancak bir dil meselesinden bahsediyorsak TDK'yı temel almak durumundayız.

Ara Güler fotoğraf yerine resim der. Bu durum dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olmasını engelleyememiştir. Resimden kasıt resmetmekse problem yoktur. Ayrıca "resim çektim" demek de hatalı değildir. Fotoğrafçı diyaframıyla, kadrajıyla, zamanlamasıyla, enstantanesiyle, bakış açısıyla birlikte "kendi gördüğünü" yakalamaya çalışır. Yorumdur bu,resmetmektir.

sayfa başına dönüş